Рекламна помощ за IT Academy

Като член на програмата IT Academy, вашето академично учебно заведение ще бъде добавено към IT Academy Locator, за да могат да ви намерят потенциални ученици във вашия регион. Вие също така ще имате достъп до различни рекламни материали, за да ви помогнат да рекламирате вашето учебно заведение. Разгледайте всички начини, по които можете да рекламирате вашите предложения за Microsoft IT Academy.

IT Academy Locator помага на потенциални ученици да открият вашето учебно заведение

Като член на програмата IT Academy, вашето академично учебно заведение ще бъде добавено към инструмента IT Academy Locator, за да могат да ви намерят потенциални ученици във вашия регион.

Инструментът IT Academy Locator изброява всички училища – членки по целия свят. Потенциалните ученици могат да използват този инструмент, за да открият членове на Microsoft IT Academy в техния регион. Освен това, преподавателите и администраторите в училищата – членки могат да използват инструмента, за да изградят взаимоотношения сред партньорските училища и да разширят географския си обхват и маркетинговите си усилия.

Оставете се да бъдете открити от милиони потенциални ученици с включването на вашето училище в списъка на IT Academy locator.

Изтеглете готови рекламни материали

Ние предлагаме широка гама от материали, които да ви помогнат да рекламирате вашата програма Microsoft IT Academy и да предизвикате интерес към различни налични кампании, предложения и ресурси. Използвайте ги, за да привлечете нови ученици и да ангажирате настоящи такива. Вие ще имате достъп до широк набор от постери, които можете да изтеглите, отпечатате и публикувате във вашите зали, лаборатории и класни стаи. Ние предлагаме няколко различни листовки и брошури, които можете да изтеглите, отпечатате и разпространите. Също така са на разположение имейл шаблони, които можете да изтеглите и използвате, за да достигнете до ученици, съответни уеб банери, които да добавите към вашия уебсайт и други материали в помощ на вашата програма.

След като се присъедините към програмата IT Academy, ние предоставяме инструментите, които са ви необходими, за да успеете.

Информация за програмата