Програмата IT Academy

Изисквания за участие в програмата Microsoft IT Academy

Microsoft е ангажирана да изгражда и поддържа програми за IT умения с най-високо качество. Определени стандарти и очаквания са зададени, за да се гарантира, че учебните заведения, които участват в програмата Microsoft IT Academy представляват високите стандарти на Microsoft и тяхното предлагане е в съответствие с целите на програмата.

В подкрепа на този ангажимент, ние изискваме от членовете на програмата Microsoft IT Academy да отговарят на следните изисквания.

Определяне на администратор на програмата

Трябва да бъде определен администратор на програмата по време процеса на онлайн кандидатстване и трябва да бъде предоставен настоящ имейл адрес. Администраторът на програмата поема следните области на отговорност:

 • Да бъде основната точка за контакт, за да се гарантира съгласувана комуникация
 • Да поддържа текущата информация за администриране на програмата IT Academy
 • Да предоставя информация за контакт за преподаватели на IT Academy и техния статут на сертифициране, където е приложимо.
 • Да подготвя плащане за покупки, направени от името на Microsoft IT Academy
 • Да поддържа документацията на ученици, преподаватели и учебни заведения, свързани с програмата
 • Да получава и осигурява всички ключове за лицензиране
 • Да гарантира, че всички предимства на програмата и лицензирането са спазени, в съответствие със споразумението за правила и условия за членове на Microsoft IT Academy

Използване на учебен план, одобрен от Microsoft

Всички курсове за продукти на Microsoft, които предлага дадено учебно заведение чрез своето членство в IT Academy се основава предимно на Официални обучителни курсове на Microsoft (MOC), Официални академични курсове на Microsoft (MOAC) и Microsoft Learning, което е на разположение. Позволено е допълването на обучението с други подходящи материали. Обърнете внимание, че това изискване не оказва влияние на обучението, предлагано извън тази програма. Всеки член трябва да бъде в състояние да отговаря на изискванията за доставка на курса, както е описано в следващия раздел. Споразумението за употреба на софтуера за оценяване в ученически комплекти е между купувача на комплектите и Microsoft.

Гарантиране на правилна доставка на курса

Учебните заведения трябва да осигурят обучението чрез своето членство в IT Academy само до следното:

 • Всеки ученик, който е официално записан в своето образователно учебно заведение, включително академични и продължаващи образователни отдели, независимо дали такива курсове се предоставят на кредит или без кредит.
 • Преподавателите, персоналът или техническите служители в учебни заведения, които са членове на Microsoft IT Academy, при условие, че обучението е в контекста на курсове за развитие на обучители.

Участие в други програми на Microsoft (допълнително)

Членовете могат да участват в Програмата за неограничен потенциал на Microsoft като учебни центрове на общността и технологиите (CTLC). Моля, имайте предвид, че тази програма е отделна от програмата Microsoft IT Academy и членовете трябва да спазват отделно изискванията на всяка програма и не трябва да използват предимствата на едната програма пред другата. Учебните заведения - членки не могат да участват едновременно в програмата Сертифициран партньор на Microsoft за решения за обучение и програмата Microsoft IT Academy. Членовете трябва да изберат една програма, която най-добре отговаря на техните основни бизнес потребности.

Критерии за приемане в програмата IT Academy

Членството е отворено за всички основни, средни, специални и подготвителни училища; както и за професионални, търговски, военни и технически образователни заведения; и за акредитирани източници на продължаващо обучение.

Организацията, която кандидатства трябва да бъде акредитирано или спонсорирано от правителството образователно учебно заведение. Например, учебното заведение трябва да отговаря на изискванията за "образователно учебно заведение", както е описано в първата част от определението за "квалифициран образован потребител" от академичните лицензионни изисквания за допустимост на Microsoft.

Научете повече за изискванията за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят и на минималните изисквания за хардуер и организация на класна стая.

Ограничения на програмата

Забрана за сключване на договор за обучение: Членовете нямат право да сключват договор с организации от трета страна (например, компании, агенции и т.н.) за целите на предоставяне на обучение за IT Academy чрез тяхното членство в IT Academy на подобни служители, клиенти или свързани лица от организации на трета страна.

Кандидатствайте за програмата IT Academy

Учебното заведение, което кандидатства, трябва да попълни онлайн формуляра на програмата Microsoft IT Academy и да приеме нейните правила и условия. Може да се наложи да изпратите следната информация за разглеждане и приемане в програмата. Предимствата на програмата ще станат достъпни, когато всички изисквания за кандидатстване бъдат изпълнени, което може да включва:

 • Доказателство за академична акредитация от одобрен акредитиращ орган или правителствено спонсорство
 • Доказателство за статус на нестопанска цел (ако е приложима за вашето учебно заведение)
 • Данъчен номер (не се изисква за Азиатско-тихоокеанския регион)
 • Валиден имейл акаунт
 • Попълнен формуляр и споразумение за правила и условия за членство
 • Годишен членски внос
 • Доказателство, че не работите едновременно като преподавател, сертифициран от Microsoft за Learning Solutions

Възползвайте се от тази възможност и се присъединете към програмата Microsoft IT Academy

Кандидатствайте днес!

Информация за програмата