Програмата IT Academy

Осигуряване на учениците с технологични умения от 21-ви век

Програмата на Microsoft IT Academy е образователна програма, подготвена за колеж и за кариерно развитие, която се предлага на всички акредитирани учебни заведения, предназначена да предостави на учениците технологичните умения от 21-ви век, които са им необходими да получат сертифициране и да бъдат конкурентноспособни в днешната бързо развиваща се работна среда. Програмата на IT Academy предлага също възможности за професионално развитие на преподавателите и на персонала. В това членство на база абонамент се предлага технологична учебна програма от световна класа с планове на уроците, електронно обучение, проекти на учениците и оценки. Към днешна дата IT Academy има повече от 10,000 члена в над 160 държави.
Ресурсите, които се предлагат чрез Програмата на Microsoft IT Academy, дават възможност на преподавателите да бъдат актуално информирани за най-новите технологии на Microsoft и лесно да ги интегрират в новите или в съществуващите учебни програми. С помощта на тези ресурси преподавателите могат да приспособят уроците така, че да удовлетворят потребностите на учениците от всички възрасти и нива на опита.

Характеристики на програмата

IT Academy предлага следното:

  • Най-новият софтуер на Microsoft за лаборатории, класни стаи и персонални компютри, използвани от учениците
  • Достъп до богата гама от курсове за електронно обучение на Microsoft и до системата за управление на обучението за преподавателите (LMS), с чиято помощ се проследява и наблюдава прогреса на учениците
  • Отстъпки за официалния софтуер за курса на обучението, който се предлага само на учебните заведения
  • Електронни справочни библиотеки, които предлагат моментален достъп до повече от 127 книги на издателството Microsoft Press онлайн
  • Абонаменти за TechNet, които осигуряват богата гама от ресурси за преподавателите, търсещи възможности да разширят професионалното си развитие, и за учениците, овладяващи професионални концепции и умения в ИТ
  • Средства за пазарна реализация, които представят асоциирането с марката на Microsoft и официално сертифициране

Открийте допълнителни подробности за предимствата на Програмата на Microsoft IT Academy

Реализация на учениците

Учениците  в конкретната Microsoft IT Academy получават непосредствен практически опит с най-новия софтуер на Microsoft и стотици уеб базирани курсове за електронно обучение. И тъй като сертифицирането на Microsoft е широко признато от работодателите, програмата може да помогне на Вашето училище да осигури на учениците сериозно конкурентноспособно предимство в днешния конкурентен пазар на труда. Един от примерите е гимназията Dunbar във Флорида. Microsoft IT Academy и гимназията Dunbar работиха заедно, за да връчат над 850 технически сертификата, с резултати от тестовете, които се издигат високо над средните за щата. През 2008 г. Dunbar стана първото училище в света, в което 100% от неговите ученици в IT Academy получиха сертифициране от Microsoft.

Прочетете повече за реализацията на учениците

Информация за програмата