Сертифициране от IT Academy

Научете повече за сертифицирането, как да станете изпитващ център и каква е гамата от изпити за сертифициране на Microsoft с отстъпка, която се предлага на членовете на IT Academy.

Увеличете възможностите си за кариера и израстване

Получаването на сертифициране от Microsoft е прекрасен начин, по който преподавателите поддържат нивото си в своите технологични области и по който учениците се включват в работната сила в сферата на ИТ с доказани технически умения.

Съгласно проучването от 2010 г. за удовлетворението от програмата за професионалисти, сертифицирани от Microsoft (MCP), 91% от мениджърите, които набират персонал, считат, че сертифицирането на служителя е критерий за наемането му.

Изпитите за сертифициране на Microsoft са мярка за способностите на хората да изпълняват задачите си в реалния свят. Тези взискателни изпити доста надхвърлят обикновеното изпитване за познания за продукта. На изпитваните участници се представят ситуации, в които те трябва да прилагат своите познания, да анализират технически решения, да разрешават проблеми и да вземат решения.

Сертифицирането от Microsoft е едно от най-взискателните и най-уважавани признания в промишлеността, тъй като набляга на техническите познания и на реално придобития опит. Microsoft е сертифицирала над 3 милиона професионалисти по света. В едно неотдавнашно проучване мениджърите, набиращи IT специалисти, установиха, че функционирането на екипа се усъвършенства със сертифицирането на всеки нов член на екипа.

Според проучването от 2010 г. за удовлетворението от програмата за професионалисти, сертифицирани от Microsoft (MCP), 81% от наемащите мениджъри смятат, че сертифицираните специалисти се представят по-добре.

Според същото проучване, 79% от наемащите мениджъри смятат, че сертифицираните специалисти са по-ефективни.

С придобиването на сертифициране от Microsoft Вие ще:

 • Валидирате своите технически познания и умения.
 • Спечелите конкурентноспособно предимство на пазара на труда.
 • Демонстрирате своята отдаденост на IT професията.
 • Постигнете надеждна атестация в допълнение към академичната си акредитация.
 • Създадете път за кариерно развитие за непрекъснатото усъвършенстване на технологичните умения на Microsoft.

Станете изпитващ център

Вече се предлагат кредити за колеж

Изпитите за сертифициране на Microsoft признават и валидират IT умения от реалния свят, предлагат кариерен път през целия живот за развитие на тези IT умения и подкрепят сертифицираната общност, осигурявайки достъп до уникални ресурси. След задълбочено проучване на сертификатите от обучения на Microsoft Американският съвет по образованието (ACE) разгледа и препоръча кредити за колеж за подбрани сертификати на Microsoft. Одобрените сертификати могат да бъдат класирани за един до шест семестриални часа кредити за колеж в занятията от бакалавърската степен или от дипломиране на младши специалисти по компютърни приложения, информационни технологии или компютърни информационни системи. Програмата за акредитация помага на учениците да постигнат реализация и академични цели, както и да преодолеят препятствията между обучението на работната сила и класната стая.

Важна бележка: Препоръките за кредити за колеж са предназначени само за Съединените щати.

Предлагайте на учениците изпитване в кампуса

Всяко учебно заведение, което е член на Microsoft IT Academy, може да кандидатства да стане изпитващ център и да предлага изпити за сертифициране на Microsoft в своя кампус. Когато Вашето учебно заведение стане изпитващ център, Вашите учащи и преподаватели получават лесен достъп до изпитите за сертифициране, а Вие се радвате на нови приходи.

Предимствата да станете изпитващ център:
 • Удобство за Вашите ученици да бъдат сертифицирани в училището, където вече учат, елиминирайки необходимостта от пътуване до друг изпитващ център извън училището или до друг град.
 • Гъвкавост при назначаването на Вашите собствени изпитни графици и при предлагането на по-бърз достъп на учащите до техните изпитни резултати.
 • Повишена възможност за реализация за Вашите ученици, които придобият сертификати в допълнение към завършването на програмите за съответната образователна степен. Когато станете изпитващ център, ще повишите осведомеността за възможностите за сертифициране сред Вашите ученици, което вероятно ще доведе до сертифицирането на повече ученици.
 • Нови потоци от приходи за Вашето учебно заведение, с което ще имате възможност за допълнителни приходи от осъществяването на изпитите.
 • Икономии чрез достъп до изпити с академично ценообразуване за ученици, преподаватели и персонал, без да добавяте никакви първоначални такси, за да станете изпитващ център.

Изпитващите центрове се създават лесно. Изискванията към хардуера са аналогични на повечето типични лаборатории за класните стаи, така че в повечето случаи ще използвате наличното си оборудване. Доставчиците на услугата предоставят софтуера, системата за онлайн регистрация, актуализациите и техническата поддръжка без никакво допълнително таксуване.

Изберете доставчик на изпити:

За предоставяне на изпити за технологичен сътрудник на Microsoft (MTA) и за специалист по Microsoft Office (MOS):

За предоставяне на изпити за професионалист, сертифициран от Microsoft (MCP):

Подайте заявление да станете изпитващ център:

Сертификати за професионалисти, сертифицирани от Microsoft

Като член на IT Academy Вие имате право на големи отстъпки за IT изпитите за придобиване на сертификатите за експерт по решенията, сертифициран от Microsoft (MCSE), сътрудник по решенията, сертифициран от Microsoft (MCSA), специалист по технологиите, сертифициран от Microsoft (MCTS), ІТ професионалист, сертифициран от Microsoft (MCITP) и професионален разработчик, сертифициран от Microsoft (MCPD).

Сертификатите от Microsoft за професионалисти, които включват сертификатите MCITP и MCPD, са предназначени да демонстрират изчерпателен комплекс от умения, свързани с работата, като управление на проекти, проектиране на системи и управление на операциите.

Сертификатите MCTS се предназначени да демонстрират задълбочени познания по ключов продукт или технология, потвърждаващи способностите за внедряване, изграждане, отстраняване на неизправности и елиминиране на грешки от програмите, свързани с конкретна технология на Microsoft.

Сертификат за технологичен сътрудник на Microsoft

Сертификатът за технологичен сътрудник на Microsoft (MTA) е нов изпит с входно ниво и сертифициране от Microsoft, с който се валидират основните познания по изграждане на програмни блокове за амбициозни IT професионалисти и разработчици. Като член на IT Academy Вие вече преподавате технологиите на Microsoft. С лиценза за МТА за конкретния кампус преподавателите могат да спестят ценно време за планиране, като назначават изпитите директно в класната стая само с помощта на уеб браузър.

Купете едногодишен лиценз за MTA за конкретния кампус и получавате 1 000 изпита, комплекти за проверка на изпитите за MTA и достъп до целия набор от изпити с входно ниво за MTA на ниво инфраструктура и разработчици за учащи, преподаватели и персонал за по-малко от три долара единична цена с пълно приложение на лиценза!

В допълнение, можете да включите плановете си да интегрирате сертифицирането на Microsoft в своята учебна програма, за да спомогнете за спечелване на одобрение при исканията за грантови схеми.

Сертификати за специалист по Microsoft Office

От стартирането на Microsoft Office 2010 изпитите за специалист по Microsoft Office (MOS) са по-популярни, откогато и да било. Като член на IT Academy Вие имате право на големи отстъпки от изпитите за MOS за придобиване на сертификати MOS, MOS Master и MOS Expert.

Сертификатът MOS Ви помага да валидирате своята висока квалификация в използването на Microsoft Office 2010 и удовлетворява търсенето за повечето съвременни умения относно някои от най-новите технологии на Microsoft.

 • Сертификатите за главен специалист по Microsoft Office (MOS Master) валидират цялостните високи квалификации и задълбочен опит с програмите на Microsoft Office. Изискват се четири изпита: по Word Expert, Excel Expert, PowerPoint и Outlook или Access.
 • Сертификатите за специалист-експерт по Microsoft Office (MOS Expert) валидират усъвършенствани умения по Microsoft Word и Microsoft Excel.
 • Сертификатите за специалист по Microsoft Office (MOS) валидират основни умения относно продуктите на Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote и SharePoint.
 • Време е да валидирате познанията си:

Информация за програмата