Да подготвим работната сила на 21 век

Програмата IT Academy на Microsoft е предназначена да ви помогне да предоставите образованието, от което се нуждаят учениците, за да постигнат целите на своята кариера. Преподавателите използват програмата, за да предоставят на учениците технологичните умения на 21 век, необходими за придобиване на сертификат и за конкурентоспособност в днешната бързо развиваща се работна среда. Програмата предлага възможности за учене по всяко време и навсякъде за учениците, преподавателите и персонал.

С ресурсите на IT Academy на Microsoft можете да помогнете на учениците да си изберат път за кариерно развитие и да си планирате учебната програма така, че да им осигурите обучението и насоките, от които се нуждаят за постигането на своите цели.

Поведете учениците си по пътя на успеха

Това е начинът да направлявате учениците си в процеса на избор на кариерно развитие, научаване на съответните умения, необходими за избраната от тях кариера и удостоверяване на техническите им способности чрез сертифициране от Microsoft.

Стъпка 1

Насърчете учениците да започнат с избора на кариерно развитие. С помощта на инструмента за пътна карта в кариерата учениците могат да прегледат ролите в дадена работа и свързаните с тях задължения и да научат какви умения и сертификати са им необходими, за да спечелят тази работа.

Стъпка 2

Използвайте програмата на IT Academy, за да хармонизирате средствата, които Ви трябват, за да научите учениците на уменията, които са им необходими, за да постигнат целите си. Предлагаме богата гама от ресурси, с които да Ви съдействаме да преподавате технологични курсове, от готови за ползване планове на уроците до учебната програма на Microsoft и електронното обучение.

Стъпка 3

Помогнете на учениците да валидират новите си умения и опит, като интегрирате сертифицирането от Microsoft в учебната си програма.Тези идентификационни данни предоставят на работодателите надеждна индикация за високата техническа квалификация и уменията на кандидата.

Ученици: Сертифицирайте се. Достигнете своя потенциал

Пътна карта на IT Academy от сертифицирането към кариерата

Важно
Някои сертификати за кариерните насоки за IT професионалист и разработчик наскоро се промениха. Макар че промените все още не са отразени в тази пътна карта (ние сме в процес на обновяването й), разгледайте общия преглед на сертифицирането от Microsoft относно най-новата информация за сертифицирането за IT професионалист и разработчик.

Посетете общия преглед на сертифицирането от Microsoft

С добавянето на сертификат от Microsoft към автобиографията си, Вие предоставяте на работодателите потвърждение за Вашите умения, за ангажимента Ви към усъвършенстване на Вашата кариера и за готовността Ви да предприемете по-големи предизвикателства. С интерактивния инструмент по-долу можете да преминете през три различни пътя на кариерно развитие и през сертификатите и изпитите на Microsoft, с чиято помощ ще постигнете това:

 • Бизнес професионалист
 • IT професионалист
 • Разработчик

Проучете интерактивния изглед по-долу, изграден със Silverlight, за да видите къде сертифицирането се вмества в пътя на кариерното Ви развитие.

 • Щракнете върху дадена област от изгледа, която Ви интересува, и мащабът й автоматично ще се увеличи, за да покаже изпитите, които се изискват или препоръчват за получаването на сертификат от Microsoft.
 • Когато посочите към изгледа, ще видите три икони в долния ляв ъгъл. Натиснете +, за да увеличите изображението им, или -, за да го намалите, или щракнете върху иконата за връщане в началото, за да се върнете към нормалния изглед.
 • Ако ползвате мишка, можете да увеличавате и намалявате изображението с помощта на скрола.

Преподаватели: Фокусирайте учебната си програма върху уменията от 21 век

Можете да използвате програмата IT Academy на Microsoft, за да приспособите образователните предложения, подходящи за Вашето конкретно учебно заведение. С полагането на изпити и получаването на сертификати учениците печелят материално потвърждение на своите умения, уверяващи бъдещите им работодатели, че те са готови за съвременната работна сила.

Основни училища и гимназии: Учебната програма за по-малки ученици се разпростира върху няколко нива, от ученето как да се използват компютри до развиването на умения с Microsoft Office. По-напредналите ученици могат да развият умения, които ги класират за сертифициране като специалисти по Microsoft Office или като технологични сътрудници на Microsoft.

Училища с двугодишен курс на обучение: Предназначена за колежите с двугодишен курс на обучение, държавните колежи, професионалните, технически и подготвителни учебни заведения, тази учебна програма изгражда познания и опит със средствата за производителност и с други технологични приложения, с които учениците ще се срещнат при изпълнение на работните си задължения.

Училища с четиригодишен курс на обучение: Предназначена за институтите и университетите за висше образование, тази учебна програма предоставя отлична основа за кариерно усъвършенстване в сферата на технологиите и в други области.

Избор на подходящите сертификати за Вашето учебно заведение

Сертификати, подходящи за всички учебни заведения:

 • Специалист по Microsoft Office – сертификатът демонстрира, че лицето владее отлично пакета Microsoft Office и притежава най-актуалните умения. Придобиването на сертификата за специалист по Microsoft Office помага за повишаване на ежедневната производителност, осигурявайки средствата за успех в движения от технологиите свят.
 • Технологичен сътрудник на Microsoft – сертификатът е избираема акредитация с входно ниво от Microsoft, която потвърждава знанията на учениците за технологичните понятия. Това е критично важна първа стъпка към изграждането на успешна кариера в технологиите или в богата гама от други пътища за кариерно развитие.
 • Специалист по технологиите, сертифициран от Microsoft – сертификатът демонстрира високо ниво на ангажимент в технологиите за успешното изпълнение, надграждане, отстраняване на неизправности и на технически проблеми в конкретна технология на Microsoft, като например операционна система на Windows. Това отлично владеене демонстрира комплексен пакет от умения, концентриран върху усъвършенстването на IT познания и предприемането на по-големи предизвикателства в работата.
 • Сътрудник по решенията, сертифициран от Microsoft – сертификатът потвърждава основните умения за платформата, необходими за дадена IT среда, независимо дали е в „облака” или за служебното оборудване. Той е предпоставка за спечелване на нашия най-добър образец сред сертификатите – експерт по решенията, сертифициран от Microsoft (MCSE).

Сертификати, подходящи за училищата с четиригодишен курс на обучение:

 • IT професионалист, сертифициран от Microsoft (MCITP) – сертификатът помага на притежателя си да се отличи като професионален с комплексен набор от IT умения, които ефективно работят с технологиите на Microsoft. Уменията са необходими за изпълнените на конкретна служебна роля, като например администратор на база данни или администратор на сървъра за съобщения в мрежата на предприятието.
 • Експерт по решенията, сертифициран от Microsoft (MCSE) – това е най-добрият образец за сертификат на Microsoft за опитни професионалисти, които иска да ръководят пътуването на своята IT организация към „облака”. Тези сертификати се присъждат на IT професионалисти и разработчици с обширни и задълбочени комплексни умения относно гамата от решения и технологии на Microsoft.

Ресурси

Гледайте тази демонстрация, за да добиете представа за процеса на сертифицирането.

Вижте успеха в действие с видеоклипове и проучване на казуси директно от преподавателите и учениците в програмата Microsoft IT Academy.

Усъвършенствайте професионалното си развитие с ресурси за преподаватели и персонал.

Информация за програмата